Name

Fayez Sara

Bio
Fayez Sara is the Senior Political Advisor to the President of the Syrian Opposition Coalition