January 5 - Stale Solbakken (Wolves) Solbakken always felt like an unlikely - The Independent