Sport in Short: Snooker

Click to follow
The Independent Online
REGAL WELSH OPEN (Blackpool): First round (Eng unless stated): S Judd bt P Medati 5-2; T Wilson bt B Pinches 5-2; M Stocks bt R Edmonds 5-4; D Henry (Sco) bt G Horne (Sco) 5-2; B Snaddon (Sco) bt R Foldvari (Aus) 5-1; A Hicks bt S Meakin 5-2; R O'Sulliver bt W King (Aus) 5-1; S Campbell bt E Manning 5-3; S Ali bt M Davis 5-4; K Broughton bt P Dawkins (Wal) 5-0; Y Merchant (Ind) bt I Brumby 5-2; B Harris bt N Dyson 5-3; J Grech (Malta) bt M Gauvreax (Can) 5-1; D Taylor bt C Small (Sco) 5-2; D Harold bt J Long (Irl) 5-2; P Tanner bt A Hamilton 5-3; D McLellan (Sco) bt T Kearney (Rep of Irl) 5-0; S MacFarlane (Sco) bt P Wykes 5-1; P McPhillips (Sco) bt B Jones 5-0; J Michie bt A Davies (Wal) 5-2; M Husnu bt N Terry 5-4; S Mellish bt M Boyd 5-4; B Bunn bt G Lees 5-0; W Rendle bt K Owers 5-2; S O'Connor (Rep of Irl) bt D Coles 5-1; J Woodman bt A Rosa 5-2; D Murphy bt A Higgins (N Irl) 5-2; J Smith bt S Parker 5-2 and J Weston bt T Shaw 5-3.

KENT CLASSIC (Beijing): First round: J Wattana (Thai) bt W Thorne (Eng) 4-1; J Parrott (Eng) bt Li Qiang (Ch) 4-1. Quarter-finals: S Hendry (Sco) bt D Taylor (N Irl) 5-2; S Davis (Eng) bt R Surin (Thai) 5-4; T Griffiths (Wal) bt J White (Eng) 5-3; Parrott bt Wattana 5-4.

Comments