Sport in Short: Squash

Click to follow
The Independent Online
JAHANGIR KHAN upset the seedings in his first match in Britain for 21 months yesterday when he beat Chris Walker, England's world No 7, 15-11, 15-13, 15-13, in the first round of the Leekes Classic in Cardiff.

LEEKES WELSH MEN'S CLASSIC (Cardiff) First round: Jansher Khan (Pak) bt S Frenz (Ger) 15-11 15-11 15-6; H Wiens (Ger) bt D Ryan (Irl) 15-13 15-7 15-14; B Martin (Aus) bt Zubair Jahan Khan (Pak) 15-11 16-17

3-15 15-9 15-3; R Norman (NZ) bt D Meddings (Eng) 15-11 15-13 15-13; M Maclean (Sco) bt C Rowlands (Aus) 15-7 14-15 15-9 15-9; R Eyles (Aus) bt M Cairns (Eng) 15-7 14-15 15-9 15-9; S Meads (Eng) bt G Waite (Can) 15-10 12-15 15-3 15-13; R Martin (Aus) bt A Faheem Khan (HK) 15-4 15-13 15-4; Jahangir Khan (Pak) bt C Walker (Eng) 15-11 15-13 15-13; A Schreiber (Aus) bt S Parke (Eng) 15-12 15-11 15-11; A Adarraga (Sp) bt P Steel (NZ) 15-9 15-6 15-12; S Elopuro (Fin) bt A Davies (Wal) 14-15 15-12 15-8 9-15 15-14; P Whitlock (Eng) bt J Ransome (Eng) 15-8 15-12 15-8; C van der Wath (SA) bt D Harris (Eng) 15-17 15-5 15-12 12-15 15-6; P Marshall (Eng) bt T Hands (Eng) 11-15 4-15 15-5 15-7 15-4; C Dittmar (Aus) bt J Bonetat (Fr) 15-4 15-7 15-8.

Comments