Sporting Digest: Rugby Union

Click to follow
SWALEC CUP Fifth-round draw: Bonymaen v Tondu; Dunvant v Pyle; South Wales Police v Caerphilly; Kidwelly v Llanelli; Tenby Utd v Abercrave; Pontypridd v Aberavon; Narberth v Nantymoel; Bridgend v Felinfoel; Cardiff v Oakdale; Maesteg v Glamorgan Wanderers; Abercynon v Neath; Newbridge v Llanharan; Maesteg Celtic v Talywain; Ystradgynlais v Newport; Swansea v Seven Sisters; Llandovery v Mold (Ties to be played on Saturday, 22 January).

Comments