Sporting Digest: Squash

Click to follow
The Independent Online
WORLD TEAM CHAMPIONSHIP Pool A: Australia 2 Pakistan 1 (R Martin lost to Jansher Khan 1-9 5-9 4-9; B Martin bt Jahangir Khan 9-2 9-6 9-5; R Eyles bt Zarak Jahan Khan 9-3 3-9 9-3 9-2). Egypt 2 New Zealand 1. Final standings: 1 Australia (P 3, Pts 6); 2 Pakistan (3-4); 3 Egypt (3-2); 4 New Zealand (3-0). Pool B: England 3 Sweden 0 (P Marshall bt F Johnson 9-4 9-0 9-0; P Whitlock bt D Forslund 9-0 9-2 9-2; C Walker bt A Thoren 9-0 9-5 9-3); Finland 3 Netherlands 0. Final standings: 1 England (P 3, Pts 6); 2 Finland (3-4); 3 Sweden (3-2); 4 Netherlands (3-0). Pool C: Ireland 3 France 0 (D Ryan bt S Khan 0- 9 4-9 9-1 9-6 9-0; W Hosey bt A Nicolas 9-6 9-4 9-4; G Stewart bt D Alexandre 9-6 9-5 9-6); Canada 3 Spain 0. Pool winners: Canada. Pool D: Germany 3 Denmark 0; Scotland 3 Austria 0 (P Nicol bt D Sabitzer 9-0 6-1 ret; M Maclean bt M Khan 6-9 9-0 9-6 9-3; D Ritchie bt C Wallshauser 9-0 9-0 9-0). Pool winners: Germany. Pool E: Malaysia 3 Argentina 0. Pool winners: Malaysia. Pool F: Singapore 2 Brazil 1. Pool winners: Singapore. Pool G: Wales 3 Nigeria 0 (A Davies bt W Sunni 10-8 9-3 9-7; G Davies bt F Odeh 9-6 9-7 9-7; D Evans bt O Endosowma 9-5 9-4 9-3). Pool winners: Wales. Pool H: South Africa 3 Japan 0. Pool winners: South Africa.

Comments