Sporting Digest: Squash

Click to follow
The Independent Online
AUSTRIAN WOMEN'S OPEN (Salzburg) Quarter-finals: S Horner (Eng) bt S Macfie (Eng) 7-9 9-2 9-4 9-6; S Bradey (Aus) bt R O'Callaghan (Ire) 9-6 9-7 9-7; S Schone (Ger) bt H van Hoorn (Neth) 9-5 9-1 9-4; S Wright (Eng) bt E Donaldson (Sco) 9-3 9-0 9-5.

Comments