Sporting Digest: Snooker

Click to follow
BRITISH OPEN (Blackpool) Eighth qualifying round: S Prest (Eng) bt J Chambers (Eng) 5-4; B Rowswell (Eng) bt T Wilson (Eng) 5-2; R Marshall (Eng) bt J Giles (Eng) 5-3; Y Merchant (Ind) bt D Taylor (Eng) 5-4; S Lanigan (Eng) bt D Murphy (Eng) 5-2; M McLeod (Sco) bt B L'Orange (Nor) 5-3; D Ripon (Eng) bt W Rendle (Eng) 5-4; R Leighton (Eng) bt A Cheema (Eng) 5-1. Final qualifying round: P McPhillips (Sco) bt B Chaperon (Can) 5-3; B Morgan (Eng) bt S Whalley (Eng) 5-2; A Hicks (Eng) bt K Payne (Eng) 5-3; C Small (Sco) bt A Hamilton (Eng) 5-1; J Prince (N Irl) bt S Mazrocis (Eng) 5-2; I Graham (Eng) bt S Macfarlane (Sco) 5-3; D Walker (Eng) bt D Henry (Sco) 5-2; D Fowler (Eng) bt N Mosley (Eng) 5-0; S Murphy (Irl) bt R Williams (Eng) 5-0; J Higgins (Sco) bt P Davies (Wal) 5-0; R Lawler (Eng) bt J Lardner (Sco) 5-1; B Snaddon (Sco) bt F O'Brien (Irl) 5-2; D Dale (Wal) bt J McLaughlin (N Irl) 5-1; D Harold (Eng) bt M Flowerdew (Eng) 5-4; N Terry (Eng) bt D Gilbert (Eng) 5-3; M Couch (Eng) bt S Francisco (SA) 5-2.

Comments