Apokryfo, Lofou The name Apokryfo – Greek for "hidden away" – - The Independent